Genel Bilgiler

 29. ULUSAL ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KONGRESİ

ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİSİ  TARİHÇESİ

 İnsanın var oluşundan itibaren ruhsal ve sosyal sıkıntıları tıpkı bedensel rahatsızlıkları gibi yaşam döngüsü içerisinde kaçınılmaz olarak her zaman var olmuştur.İnsanlar tarafından bu sorunlara çeşitli dönemlerde farklı bakış açıları ve çözüm önerileri getirilmiştir. 19 .yüzyıl sonları ile birlikte ,Batı dünyasında çocuk ve ergenlerin sürekli gelişen ve değişen fiziksel ve ruhsal yapıları gereği yetişkinlerin minyatür hali olmadığı , erişkin bireylerden farklı özellik ,ihtiyaç ve hakları bulunduğunun anlaşılması ve kabul edilmesi çocuk psikiyatrisinin bağımsız bir bilimsel alan olarak ortaya çıkması ihtiyacını doğurmuştur. Amerika Birleşik Devletleri’nde 1930'da ilk çocuk psikiyatrisi kliniği kurulmuş ve 1935‘de Leo Kanner tarafından ilk çocuk psikiyatrisi kitabını yayınlamıştır. 1958'de ise yine Amerika Birleşik Devletleri’nde çocuk psikiyatrisi ayrı bir uzmanlık dalı olarak kabul edilmiştir.

  Bizim tarihimizde ise çok eski zamanlardan itibaren fiziksel ve ruhsal alanlarda sorunları olan her tür anormal çocuk ile özel olarak ilgilenildiğini , vakıf hayratlarında tedavi ve destek sağlandığını görmekteyiz.  îbni Sina, 1014 yılında yazdığı 'Kanun' adlı eserinde çocuk ruh sağlığı konusunda günümüzde bilinen bazı kavramlarına değinmiştir. Osmanlı döneminde de kurulan Şifa evleri ve vakfiyelerde ruhsal ve fiziksel sorunları olan çocuklara özel bakım verilmiştir.

  Birinci Dünya Savaşı sırasında Kazım Karabekir Paşa’nın çabaları ile Darüleytamlar, daha sonra da 1921 de Himaye-i Etfal Cemiyeti (Çocuk Esirgeme Kurumu ) açılmıştır. 1934 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde “zeka engelli çocuklar ” çocuklar için koğuşlar açıldı.

  Günüzmüz Türkiye’sinde çocuk ve ergen psikiyatrisi, 1950'lerin sonlarında genel psikiyatrinin bir bölümü olarak başladı. Çocuk psikiyatrisi adı ile ilk kuruluş, 1956'da İstanbul Üniversitesi'nden Ord. Prof. Şükrü Aksel'in katkıları ile kurulan Çocuk Psikiyatrisi Enstitüsü olmuştur. Dr. Atalay Yörükoğlu’nun çocuk ruh sağlığının toplumun geneli tarafından öğrenilmesine yönelik çabaları ve Çocuk Ruh Sağlığı” adlı kitabı toplumsal farkındalığı artırmıştır. 1968 yılında İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Kürsüsü kuruldu.

 Yapılan çalışmalar sonucunda, çocuk psikiyatrisi 1974 yılında alt bir uzmanlık dalı olarak kabul edildi. 1981 yılındaki yasa değişikliği ile “Çocuk Psikiyatrisi Bilim Dalı” şekline dönüştü. 1991 yılında   Atalay Yörükoğlu’nun ilk başkanı olduğu Türkiye Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Derneği (COGEPDER) kuruldu. COGEPDER 'in kurulmasının, çocuk ve ergen ruh sağlığı politikalarının geliştirilmesinde ve Türk kamuoyunun çocuk ve ergen ruh sağlığı sorunlarına ilişkin farkındalığının artırılmasında çok büyük etkileri oldu.Ve 1997 yılında Y.Ö.K. kararı ile “Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ”ismi altında anabilim dalı statüsünü kazanmıştır.

MİSYONUMUZ

 0-18 yaş aralığındaki bebek, çocuk ve ergenlerin ruhsal, bilişsel, akademik ve sosyal alanlardaki tüm zorlukları çocuk psikiyatrisinin ilgi alanıdır. Çocuk psikiyatrisi; çocukta var olan ruhsal rahatsızlıkları tespit etmek için gerekli durumlarda testler , ölçekler,formlar ve görüntüleme tetkikleri gibi yardımcı araçları kullanır. Psikoterapi yada medikal tedavi seçeneklerinden uygun olanı uygun zamanda tedavi aracı olarak değerlendirir. Ayrıca çocuğun herhangi bir ruhsal sıkıntısı olmasa dahi aileye danışmanlık verir.Ve çocuğu etkilenebileceği durumlardan korumak amaçlı yaklaşımlarda bulunur. Aile yönlendirmesi yapar, Çocuğun tedavisinin ekip çalışması gerektirdiği durumlarda diğer kurum ve sağlık çalışanları ile ş birliği yapar. Gerekli olduğu durumlarda çocuğu klinikte yatırarak takip ve tedavi eder.

 


Bu sayfa Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından en son 17.06.2021 01:59:30 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM